Weblog

Kostbare toename gemeentelijke verschillen

Regelmatig lees je in blogs en andere opiniërende media oproepen tot de bouw van één geautomatiseerd informatiesysteem voor alle gemeenten. Die gemeenten moeten immers allemaal dezelfde overheidstaken uitvoeren. Taken die grotendeels bij wet zijn geregeld en dus weinig ruimte laten voor individueel beleid en daarvan afgeleide eigen processen. Een benadering die veel mensen aanspreekt vanwege zijn eenvoud. Is het echt zo eenvoudig?

De meeste mensen die de moeite nemen om wat dieper in de problematiek te duiken, komen al snel tot de conclusie dat processen bij gemeenten niet zo standaard zijn als men aanvankelijk dacht. Enerzijds omdat de uitwerking van beleid sterk kan verschillen waardoor ook de onderliggende processen anders worden ingericht. Anderzijds omdat de gemeentelijke organisaties qua structuur en omvang sterk van elkaar verschillen. Structuur en procesinrichting moeten optimaal op elkaar worden afgestemd om efficiency te bewerkstelligen.

Anders verlopende processen betekent doorgaans ook dat andere bedrijfssoftware
nodig is. Tenzij die bedrijfssoftware flexibel kan worden ingericht zodat een aantal verschillende procesuitvoeringen voor hetzelfde bedrijfsproces kunnen worden ondersteund. Dat verklaart waarom je regelmatig ziet dat een gemeente met 15.000 inwoners hetzelfde pakket voor de WMO gebruikt dat ook wordt gebruikt door een gemeente met 150.000 inwoners. Beide gebruiken hetzelfde softwarepakket, maar door middel van verschillen in parameter setting ontstaat een sterk verschillende inrichting, zonder dat er een programmeur aan te pas komt (zero coding). Als dat mogelijk is bij een WMO pakket dan is dat ook mogelijk bij een GBA pakket, een BAG pakket, een vergunningen pakket, een zaaksysteem en een OZB pakket.

De softwarepakketten voor zaakgericht werken worden steeds krachtiger in het ondersteunen van verschillen qua procesinrichting. Maar die softwarepakketten zijn niet zo krachtig dat ze ook goed uit de voeten kunnen met taakverschillen en taakoverdracht. De meeste gemeenten gaan onderling samenwerken en brengen daardoor een of meerdere taken onder bij een gespecialiseerd regionaal SSC (Shared Services Center) zoals een intergemeentelijke sociale dienst of een regionaal belastingkantoor. Of bij een regionaal KCC.

Door deze ontwikkeling neemt het aantal gemeentelijke organisaties met een identiek takenpakket in een hoog tempo af en het aantal nieuwe lokale overheden (SSC’s op WGR basis) met unieke takenpakketten gestaag toe. 408 gemeenten die daardoor steeds meer van elkaar gaan verschillen en vandaag al ruim 200 gemeentelijke SSC’s (al dan niet in oprichting) waarvan er maar weinig op elkaar lijken. Daar waar de gemeentelijke pakketleveranciers, mede onder invloed van e-gem en KING, er steeds beter in slaagden om de verschillen te overbruggen via parameter setting, wordt deze standaardisatie sterk teruggeworpen door de samenwerkingsontwikkeling. Daar kunnen de softwareleveranciers niet tegenop programmeren.

Daardoor voorspel ik een aanzienlijke toename van de ICT kosten, zowel voor de gemeenten als voor de SSC’s die zich steeds meer als autonoom bedrijf gaan gedragen. Vaak zo’n sterke stijging van ICT kosten dat de in de business case becijferde efficiencyvoordelen van samenwerking compleet teniet worden gedaan. Ook de tevredenheid over de e-dienstverlening gaat hierdoor forse averij oplopen als burger en bedrijf zelf hun weg moeten zien te vinden in het regionale SSC netwerk. Hopelijk onderkennen steeds meer gemeentelijke bestuurders het gevaar van deze ontwikkeling en bundelen zij hun krachten op zoek naar oplossingen die dit tij doen keren.

Blog verschenen op de inGovernment website (voorheen Proces & Document).
Terug naar de vorige pagina
FacebookTwitterLinkedInOverige berichten

Actueel

Itris naar TSS
05-10-2016. Enkele maanden na de overname van NCCW heeft Total Spec... lees meer

Vicrea naar PinkRoccade
06-06-2016. Vicrea, leverancier van BAG en GEO software, is overgen... lees meer

Omzet Centric in 2016 gedaald, winst ...
06-06-2016. Het informaticabedrijf Centric van aandeelhouder Sander... lees meer

Contactgegevens

ITEM-C
Wommelgemhof 11
4826 GV Breda
076 - 542 522 3
06 - 83 177 041
TwitterLinkedIn